Context

Context of Ina nabi thusi moeginakoezipa poelayzinga. Gimiya nguzu kalaw kawaw yangukudu poelayzinga a apiya markaydh poelayzinga / Ina nabi thusi Marina Babiana aymoeyzinga itha minarpoelayzi piksal Marina-na a Patrick Whop-an aymoeyzimayl
Processing Feedback ...